drukujprint

Prywatność

Polityka dotycząca plików cookies

  1. Strona internetowe NIE korzysta z plików cookies.
  2. Żadne pliki cookie nie są zapisywane przez oprogramowanie strony na urządzeniu użytkownika korzystającego ze strony internetowej.


Dane osobowe i adres e-mail

  1. Na naszej stronie internetowej nie gromadzimy ani nie przetwarzamy żadnych danych osobowych.
  2. Dane osobowe podane w formularzu umieszczonym na stronie Kontakt nie są nigdzie gromadzone i przetwarzane. Podany adres e-mail jest wykorzystywany jednynie do udzielenia odpowiedzi na zapytanie.
  3. Twoje dane nie są w żaden sposób przekazywane innym podmiotom gospodarczym czy osobom fizycznym.