drukujprint

Kursy

Aby rozpocząć kurs należy wyrobić w Urzędzie Gminy Profil Kandydata na Kierowcę (PKK). Wydaje go Wydział Komunikacji w miejscu zameldowania na podstawie wniosku. Do wniosku należy dołączyć:

  1. Badanie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem i badanie psychotechniczne.
  2. Zdjęcie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm z wizerunkiem od przodu.
  3. Dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, lub karta pobytu)

W przypadku jeżeli posiadasz już prawo jazdy i chcesz zdawać na inną kategorię - dołączasz do wniosku ksero prawa jazdy.
Numer PKK wyrabiany jest bezpłatnie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na złożenie wniosku o numer PKK.

Cennik:


Najbliższe terminy rozpoczęcia kursów:

Możliwe jest rozpoczęcie kursu w innym terminie po uzgodnieniu z prowadzącym. Preferujemy kursy weekendowe.

Uprawnienia po uzyskaniu prawa jazdy:

Prawo jazdy kat. B (od lat 18) uprawnia do:

Prawo jazdy kat. B1 (od lat 16) uprawnia do (za zgoda rodziców):